Dịch chuột đang “hoành hành” lúa Thu Đông ở huyện Ba Tri

Dịch chuột đang “hoành hành” lúa Thu Đông ở huyện Ba Tri

Hiện nay, lúa Thu Đông 2014 ở huyện Ba Tri đang bị chuột gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh- làm đòng, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của cây lúa. Diện tích toàn huyện Ba Tri bị chuột gây...
Tin tức - sự kiện
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Thủy sản
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Festival Dừa
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Mô hình
 • Giống cây trồng
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Giống vật nuôi
 • Mô hình
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Khai thác - Bảo tồn
 • Phòng trừ bệnh
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Giống TS
 • Kỹ thuật TS
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Tuyển dụng
 • Khác