Nhân nuôi đuông dừa: Lợi ích cá nhân, tác hại cộng đồng

Nhân nuôi đuông dừa: Lợi ích cá nhân, tác hại cộng đồng

Đuông dừa thuộc họ vòi voi, bộ cánh cứng phân bố rộng trên các vùng trồng dừa cả nước. Đây là côn trùng gây hại nguy hiểm trên cây dừa, khó phát hiện hoặc phát hiện chậm, nên không cứu...
Tin tức - sự kiện
 • Thủy sản
 • Thủy lợi
 • Tin tổng hợp
 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi
 • Festival Dừa
Nông thôn mới
 • Xây dựng NTM
 • Ngành nghề
 • Nước & VSMTNT
 • Phát triển sản xuất
 • Kinh tế
 • Hạ tầng NT
Trồng trọt
 • Mô hình
 • Giống cây trồng
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Kỹ thuật trồng
 • Cây dừa
 • Ca cao
Chăn nuôi
 • Phòng trừ bệnh
 • Giống vật nuôi
 • Mô hình
 • Kỹ thuật nuôi
Thủy sản
 • Phòng trừ bệnh
 • Mô hình
 • Kinh tế biển
 • Giống TS
 • Kỹ thuật TS
 • Khai thác - Bảo tồn
Thông báo
 • Lịch làm việc BGĐ
 • Ý kiến chỉ đạo
 • Kiểm dịch tôm
 • Giá nông sản
 • Tuyển dụng
 • Khác